نام پروژه : ورزشگاه بانوان بانه
کارفرما : شرکت آژمه سازه نما
مدت اجرای پروژه : دو ماه
مجری پروژه : شرکت سازه های فضایی آتی سازه ماورا
مشخصات پروژه :

1- سازه فضایی سیستم گوی و مخروط ( مرو )
2- ابعاد سازه  60*45در ارتفاع 6 متر
3- شکل سازه چلیک  ( قوسی )
توضیحات :  این پروژه به متراژ 2700متر مربع در سال 1393  توسط این شرکت طراحی ومحاسبه و اجرا گردیده و کلیه المانها  ازانواع لوله گازی و همچنین از پوشش رنگ پودر الکترواستاتیک می باشد , اتصالات از نوع فولاد st37    و گره های سازه( گوی ها) ازنوع فولاد ck45   و کلیه پیچ های از گرید 8.8 و 10.9  می باشد